V souvislosti s šoférováním auta v zahraničí je vhodné aplikovat známé moudro „kdo je připraven, není překvapen“. Nechceme vás strašit, ale ještě než sešlápnete plynový pedál, projděte si specifická pravidla silničního provozu ve všech zemích, kterými budete projíždět. A rozhodně se pozastavte nad dopravním značením, neboť právě to může méně zkušeného řidiče pořádně rozhodit. Zákonodárci se sice usilovně snaží o zavedení jednotného systému, nicméně i tak v některých státech stále narazíte na dopravní značky, jež jste nikde jinde neviděli.

Naprostá většina dopravních značek napříč jednotlivými zeměmi EU je zcela identická, některé se liší v detailech – a čas od času narazíte na unikát, který vás dokonale rozhodí. K těm nejzapeklitějším patří dopravní značení pro alternativní parkování. Pokud se před vámi objeví notoricky známá značka Zákaz stání, ovšem s přeškrtnutou římskou číslicí, mějte na paměti, že zakazuje stání v lichých nebo v sudých dnech. K vidění je například ve Švédsku a stejně tak lemuje cesty u našich východních sousedů – na Slovensku.

Mnohé dopravní značení svislé reflektuje přírodní podmínky charakteristické pro danou zemi. V zemích na severu Evropy je to značka upozorňující na blízkost přístaviště. Anebo značení, které zakazuje vjezd vozidlům s nastřelenými hřeby. Ve Velké Británii pak mají značky varující před žábami na silnici či divokými kachnami. Díky symbolům jsou snadno pochopitelné a neměly by vás znejistit.

A co když ve Francii uzříte trojúhelníkovou značku s převráceným vozidlem? Jedná se snad o nebezpečný úsek? Vzhledem k okolnostem možná ano, nicméně značení účastníky provozu varuje, že se blíží k dopravní nehodě.

Některé dopravní značky jsou naopak poněkud kuriózní. Třeba ta s obrázkem člověka na lyžích s uvedenou denní dobou – řidiče upozorňuje na možnost výskytu lyžařů, kteří ve vymezeném čase mohou vstoupit na vozovku. Během letních měsíců si s ní samozřejmě nemusíte lámat hlavu, v zimě mějte oči na stopkách.

Zdroj/ foto: auto.tn.nova.cz.

Similar Posts