Společnost TOPZNAK působí na českém trhu dlouhou dobu. Během svého působení získala mnoho možností zajistit dopravní značení na významných stavbách a projektech a to jak na územní hlavního města Prahy, tak i mimo něj. Tento mladý a velmi flexibilní tým nabízí svým zájemcům vysokou praxi ve svém oboru.

Nabídka společnosti TOPZNAK

Společnost nabízí potenciálním zákazníkům prodej, pronájem a montáž dopravního značení (SDZ). Samozřejmostí jsou i příslušenství, sklopné parkovací zábrany a sloupky, balisety, dopravní zrcadla nebo zpomalovací prahy. Objednat si můžete také ruční nebo strojové vodorovné dopravní značení. Portfolio společnosti doplňuje zajišťování kompletních zabezpečení dopravních uzavírek, výkopů nebo záborů malého, ale i velkého charakteru. Zajistí kyvadlovou dopravu a to pomocí signalizace a semaforů určených právě pro kyvadlovou dopravu. Součástí práce jsou i návrhy projektů dopravně inženýrských opatření. Můžete si objednat i jejich projednání a zajištění odsouhlasení na příslušných úřadech, případně PČR.

Samozřejmostí jsou návrhy DIO – Projektů dopravně inženýrských opatření

Prodej

V oblasti prodeje se společnost soustřeďuje na dopravní značení v Praze a okolí, příslušenství k dopravnímu značením, dopravního zařízení a zrcadel, zpomalovacích a vodících prahů, retardérů nebo parkovacích zábran a sloupků.

Pronájem

Pronajmout si můžete přechodové dopravní značení společně s potřebným příslušenstvím, dopravní zařízení, přechodové vodorovné dopravní značení, plastová svodidla, lávky pro pěší v různých délkách nebo světelnou signalizaci.

Instalace

Instalace je zaměřená na dopravní značení a zařízení, dopravní zrcadla, zpomalovací a vodící prahy, retardéry, parkovací zábrany a sloupky nebo balisety.

Similar Posts